Nieuws

Op SCIOS Nieuws kunt u zich via een RSS-feed abonneren.


Aangepast Vakmanschap CO-examen voor SCIOS Scope 1 inspecteurs en monteurs

Dinsdag, 07 December 2021

Techniek Nederland en SCIOS hebben met VakmanschapCO afspraken gemaakt over een aangepast examenprogramma Vakmanschap CO voor SCIOS Scope 1 inspecteurs en monteurs. Het aangepaste examenprogramma is vanaf vandaag gepubliceerd op de webpagina van Vakmanschap CO. Diverse installatiebedrijven die SCIOS-werkzaamheden (zoals inbedrijfsstellingen) aan cv-ketels uitvoeren en cv-ketels onder de certifice...

SCIOS Scope 10 en scope 12 wettelijke verplichting voor veestallen

Dinsdag, 07 December 2021

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft het voornemen om de SCIOS scope 10 en scope 12 keuring voor veestallen wettelijk verplicht te stellen. Het moment van ingaan van de regelgeving staat nog niet vast. De meest waarschijnlijke datum van invoering is 1 januari 2024. Naar aanleiding van het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over stalbranden komt het Min...

EPBD-keuring verwarmingssystemen onder SCIOS Certificatie

Zondag, 29 Maart 2020

Per 10 maart is de Regeling Bouwbesluit 2012 en de Regeling energieprestatie gebouwen inzake de implementatie van de tweede herziening van de richtlijn energieprestatie gebouwen van kracht geworden. De richtlijn energieprestatie gebouwen is ook wel bekend als de EPBD, Energy Performance of Buildings Directive. Deze tweede herziening, EBPD III genaamd, bevat nu ook een keuring voor verwarmingssyst...