Nieuws

Op SCIOS Nieuws kunt u zich via een RSS-feed abonneren.


Gevolgen van de Corona-crisis voor certificatie en audits

Zondag, 29 Maart 2020

De crisis die is ontstaan door het Corona/Covid-19 virus leidt tot ontregeling van het bedrijfsleven. Ook afspraken in het kader van certificatie en audits lijden hieronder. Certificatie-instellingen proberen waar mogelijk afspraken na te komen, ondermeer door op afstand te werken. Met name praktijkaudits zijn nauwelijks in te plannen. Omdat sprake van overmacht is, hebben de certificatie-instell...

EPBD-keuring verwarmingssystemen onder SCIOS Certificatie

Zondag, 29 Maart 2020

Per 10 maart is de Regeling Bouwbesluit 2012 en de Regeling energieprestatie gebouwen inzake de implementatie van de tweede herziening van de richtlijn energieprestatie gebouwen van kracht geworden. De richtlijn energieprestatie gebouwen is ook wel bekend als de EPBD, Energy Performance of Buildings Directive. Deze tweede herziening, EBPD III genaamd, bevat nu ook een keuring voor verwarmingssyst...