Certificatie-Instellingen

Certificatie-Instellingen (CI’s) zijn de bedrijven die na een uitgebreid conformiteitsonderzoek de SCIOS-certificaten afgeven. De CI's zijn onafhankelijk van de te certificeren bedrijven, de gebruikers en de voorschrijvers van het certificaat. De CI's staan onder controle van de Raad voor Accreditatie: zij zijn geaccrediteerd voor de SCIOS Certificatieregeling. Op de website van de Raad  voor Accreditatie is te zien of een CI geaccrediteerd is voor het afgeven van het systeemcertificaat van SCIOS. In Nederland is de Raad voor Accreditatie  (RvA) de door de overheid aangewezen instantie om Certificatie-Instellingen te accrediteren. Vanwege de monopoliepositie in Nederland heeft de RvA sinds januari 2010 de status van Zelfstandig BestuursOrgaan (ZBO) . Binnen de Europese Unie is per land één accreditatie-instelling aangewezen door de nationale overheid. De branchevereniging van Certificerende Instellingen bedrijven is de Nederlandse Vereniging Certificatie-instellingen (NVCi). Op de NVCi-website is meer informatie te vinden. Certificatie-instellingen die met SCIOS een licentie-overeenkomst hebben om te certificeren zijn:

Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.
Plotterweg 38
3821 BB  Amersfoort
Tel. 088-4505500
Fax 088-4505599
Website: www.benelux.bureauveritas.com
Deelregeling stookinstallaties (scopes 1 t/m 7 en 14)
Deelregeling elektrisch materieel (scopes 8 t/m 10 en 12)
Deelregeling explosieveilige installaties (scope 11)

DEKRA Certification B.V.
Postbus 5185
6802 ED Arnhem
Meander 1051
6825 MJ Arnhem
Tel: 088-9683000
Fax: 088-9683100
Website: www.dekra-certification.nl
Deelregeling stookinstallaties (scopes 1 t/m 7 en 14)
Deelregeling elektrisch materieel (scopes 8 t/m 10 en 12)
Deelregeling explosieveilige installaties (scope 11)

Kiwa Nederland B.V.
Postbus 137
7300 AC Apeldoorn
Wilmersdorf 50
7327 AC Apeldoorn
Tel. 088-9983393
Fax. 088-9983494
Website: www.kiwa.nl
Deelregeling stookinstallaties (scopes 1 t/m 7 en 14)
Deelregeling elektrisch materieel (scopes 8 t/m 10 en 12)