Bevoegd gezag

Installatie-eigenaren van stookinstallaties en verwarmingssystemen zijn volgens het Activiteitenbesluit resp. het Bouwbesluit verplicht deze te laten inspecteren door een SCIOS-gecertificeerd bedrijf.

Controle op de inspecties wordt uitgevoerd door het bevoegd gezag (gemeente of omgevingsdienst). Een medewerker (de toezichthouder) van de organisaties brengt hiertoe een bezoek aan een bedrijf en controleert of de juiste inspecties zijn uitgevoerd. Hij of zij doet dit door aan de eigenaar een door een SCIOS gecertificeerde inspecteur opgesteld inspectierapport ter inzage te vragen. De eigenaar is verplicht hier medewerking aan te verlenen.

Uitgevoerde inspecties worden door de inspectiebedrijven geregistreerd in het SCIOS afmeldsysteem. Het bevoegd gezag kan toegang krijgen tot het afmeldsysteem voor het onder hem ressorterende gebied. Het bevoegd gezag heeft daarmee inzage bij welke bedrijven gecertificeerde inspecties zijn uitgevoerd. Dit kan worden vergeleken eigen gegevens van bedrijven met stookinstallaties. Aan de hand hiervan kunnen prioriteiten worden bepaald en worden besloten bij welke bedrijven controles moeten worden uitgevoerd. Op deze wijze kan efficiënt en effectief toezicht worden gehouden.

SCIOS biedt data aan voor bevoegd gezag op drie manieren:

  • Toegang via login
    Interactief zoeken in de database en downloaden van gegevens.
  • Periodieke toezending van gegevens
    Automatische periodieke beschikbaarstelling van data van het toezichtgebied via een mailadres of een ftp-server.
  • Directe toegang vanuit eigen applicaties met een API
    Met een Applicatie Programmeer Interface kan vanuit eigen applicaties 'live' data uit het portaal worden opgehaald. 

Toegang via login is mogelijk door aanmelding bij het SCIOS Portaal (kies optie 'Bevoegd Gezag' bij het type relatie).

Neem voor de andere mogelijkheden SVP contact op met SCIOS.