Bevoegd gezag

Installatie-eigenaren van stookinstallaties zijn volgens het Activiteitenbesluit verplicht deze te laten inspecteren door een SCIOS-gecertificeerd bedrijf.

Controle op de inspecties wordt uitgevoerd door het bevoegd gezag (gemeente of omgevingsdienst). Een medewerker (de toezichthouder) van de organisaties brengt hiertoe een bezoek aan een bedrijf en controleert of de juiste inspecties zijn uitgevoerd. Hij of zij doet dit door aan de eigenaar een door een SCIOS gecertificeerde inspecteur opgesteld inspectierapport ter inzage te vragen. De eigenaar is verplicht hier medewerking aan te verlenen.

Uitgevoerde inspecties worden door de inspectiebedrijven geregistreerd in het SCIOS afmeldsysteem. Het bevoegd gezag kan inzage krijgen in het afmeldsysteem voor het onder hem ressorterende gebied. Het bevoegd gezag krijgt daarmee inzage bij welke bedrijven gecertificeerde inspecties zijn uitgevoerd. Dit kan worden vergeleken eigen gegevens van bedrijven met stookinstallaties. Aan de hand hiervan kunnen prioriteiten worden bepaald en worden besloten bij welke bedrijven inspecties moeten worden uitgevoerd. Op deze wijze kan efficiënt en effectief toezicht worden gehouden, omdat het bevoegd gezag vooral die bedrijven zal bezoeken die niet in het afmeldsysteem worden vermeld.

Het bevoegd gezag kan kosteloos toegang tot het SCIOS portaal krijgen door zich aan te melden bij het SCIOS Portaal (kies optie 'Bevoegd Gezag' bij het type relatie).