SCIOS-Examens

Kennis en vakbekwaamheid zijn cruciaal in de SCIOS-Certificatieregeling. Inspecteurs en monteurs moeten op verschillende momenten deze kennis en vakbekwaamheid aantonen. Als een inspecteur of monteur bevoegd verklaard wil voor een scope (of werkgebied zoals EBI, PI, PO) dan is een diploma van een SCIOS-erkend examen verplicht. Examens worden afgenomen in de vorm van theorie- en praktijkexamens. Daarnaast worden kennis en vakbekwaamheid periodiek getoetst tijdens de praktijkaudits door de certificatie-instellingen.

Binnen de SCIOS-Certificatieregeling worden alleen examens geaccepteerd die door de SCIOS Opleidingscommissie zijn beoordeeld aan de hand van Kennis- en Bekwaamheidseisen. Wanneer een examen wordt goedgekeurd, geldt dit als SCIOS-erkend examen. Examenbureaus krijgen voor scopes en disciplines een erkenning, maar dat is onder de voorwaarde dat alle examens die door examenbureaus worden aangemeld, worden beoordeeld en goedgekeurd. Wanneer voor een examen geen goedkeuring is verleend, geldt het diploma niet als een SCIOS-erkend diploma. Op deze manier is de kwaliteit van de examens gegarandeerd en wordt een met succes afgelegd examen zondermeer door de certificatie-instelling geaccepteerd. De SCIOS Opleidingscommissie beoordeelt geen opleidingen.

SCIOS Diploma = SCIOS Gecertificeerd? NEE

Wanneer een inspecteur of een monteur een SCIOS-diploma heeft, is deze niet gecertificeerd. Certificatie wordt toegekend door een Certificatie-instelling nadat deze zowel het kwaliteitssysteem als de medewerker heeft geaudit. Een bedrijf moet tegenover de CI kunnen aantonen dat het met het SCIOS kwaliteitssysteem werkt en de medewerker moet tegenover de CI kunnen aantonen met dit kwaliteitssysteem te kunnen werken en vakbekwaam is.

Erkende examens

Examens die op dit moment zijn erkend kunnen worden afgelegd bij:

  ITV Kiwa Training MaReVin Parkstad
Inspecties
Van Empel Opleidingen
Scope 1 EBI   X   Y Y
Scope 1 PI   X    Y Y
Scope 1 PO   X    Y Y
Scope 2 EBI   X    Y Y
Scope 2 PI   X    Y Y
Scope 2 PO   X    Y Y
Scope 3 EBI    Y    Y Y
Scope 3 PI    Y    Y Y
Scope 3 PO    Y    Y Y
Scope 6   NOx, SO2, CxHx, Stof    Y Y
Scope 7a EBI   X    Y Y
Scope 7a PI   X    Y Y
Scope 7b EBI   X    Y Y
Scope 7b PI   X    Y Y
Scope 7c EBI   X    Y Y
Scope 7c PI   X    Y Y
Scope 8 X   X X  
Scope 9  X   X X  
Scope 10 *)
 X   X X  

Als een examen niet is vermeld, kan een examenbureau elk moment erkenning aanvragen. Neem hierover contact op met de betreffende opleider of het examenbureau.

*) Voor scope 10 examens geldt de toelatingseis dat de kandidaat in het bezit moet zijn van de scope 8 bevoegdheid of het scope 8 diploma. De bevoegdheid moet via het SCIOS-portaal gecontroleerd kunnen worden. Wanneer alleen een diploma beschikbaar is, dient dat te worden overlegd aan het examenbureau.

Y) Voor scope 1 t/m 7 examens geldt dat deze in de eerste helft van 2019 voor de examenbureaus beschikbaar komen.

ITV Instituut voor Technische Vakexamens
De Lange West 126
9201 CH Drachten
Tel. 088-6363111
Website: www.itvexamens.nl

Kiwa Training BV
Postbus 137
7300 AC  Apeldoorn
Tel. 055-5393253
Website: www.kiwatraining.nl

Stichting MaReVin
Branderweg 15a
8042 PD Zwolle
Tel. 085-0479453
Website: www.marevin.nl

Parkstad Inspecties BV
Breinderveldweg 11
6365 CM Schinnen
Tel. 088-4677300
Website: www.parkstad-inspecties.nl

Van Empel Opleidingen en Training
Elskensakker 10
5571 SK Bergeijk
Tel. 088-1700190
Website: www.vanempelopleidingen.com

Opleidingsinstituten scope 1 t/m 10

Opleidingsinstituten die op de SCIOS Certificatieregeling gerichte opleidingen en cursussen aanbieden zijn o.a.:

  • Kiwa Training BV (www.kiwatraining.nl) scope 1, 2, 6, 7a, 7b en 7c
  • Omega Energietechniek (www.omegatraining.nl) scope 8 en 10
  • Parkstad Inspecties BV (www.parkstad-inspecties.nl) scope 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 6, 7a, 7b, 7c, 8, 9 en 10
  • Quercus Technical Services BV (www.qts.nl) scope 8, 9 en 10
  • TKC Opleidingen BV (www.tkc-opleidingen.nl) scope 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 6, 7a, 7b en 7c
  • Van der Heide Opleidingen en Inspecties BV (www.vanderheide.nl) scope 8, 9 en 10
  • Van Empel Opleidingen en Training (www.vanempelopleidingen.com) scope 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 6, 7a, 7b, 7c, 8, 9 en 10

(Deze opgaven zijn van de opleidingsinstituten.)

Staat uw opleidingsorganisatie hier niet bij en u biedt wel opleidingen aan? Meld dit SVP aan het SCIOS secretariaat. Om tot vermelding over te kunnen gaan, is het noodzakelijk dat de communicatie over de opleidingen is gebaseerd op de correcte naamgeving van de SCIOS scopes.

Opleidingsinstituten scope 11 Explosieveilige installaties

Op Atex-gebied zijn veel opleiders actief. Opo de website van IECEx staan opleiders vermeld die IECEx-erkenning hebben. Zie voor meer informatie: https://www.iecex.com/information/rtps/