Examens en toetsen

Kennis en vakbekwaamheid zijn cruciaal in de SCIOS-Certificatieregeling. Inspecteurs en monteurs moeten op verschillende momenten deze kennis en vakbekwaamheid aantonen. Als een inspecteur of monteur bevoegd verklaard wil voor een scope (of werkgebied zoals EBI, PI, PO) dan is een diploma van een SCIOS-erkend examen verplicht. Examens worden afgenomen in de vorm van theorie- en praktijkexamens. Daarnaast worden kennis en vakbekwaamheid periodiek getoetst tijdens de praktijkaudits door de certificatie-instellingen. Meer over examens en toetsen vindt u hier.

Daarnaast kent SCIOS een periodieke theoretische toets waarvoor bevoegde personen eens in de zes jaren moeten slagen. Deze periodieke toets bevindt zich in de invoeringsfase. Het schema van invoering is in Technisch Document 16 opgenomen. Een toetsdiploma wordt niet geaccepteerd als basis voor een bevoegdverklaring. Meer over de periodieke toetsing vindt u hier.

SCIOS-Certificatieregeling schrijft voor dat examens en toetsen alleen mogen worden afgenomen door SCIOS erkende examenbureaus. Het overzicht van de examenbureaus is in onderstaande tabel opgenomen. Een examenbureau neemt altijd alle examens van een deelregeling af. Dat is in de overeenkomst met de examenbureaus en het reglement voor de examenbureaus vastgelegd.

SCIOS Diploma = SCIOS Gecertificeerd? NEE

Wanneer een inspecteur of een monteur een SCIOS-diploma heeft, is deze niet automatisch ook gecertificeerd. Binnen het de SCIOS Certificatie worden geen personen maar bedrijven gecertificeerd. Certificatie wordt aan een bedrijf toegekend door een Certificatie-instelling nadat deze zowel het kwaliteitssysteem als de medewerker die bevoegd verklaard moet worden heeft geaudit. Een bedrijf moet tegenover de CI kunnen aantonen dat het met het SCIOS kwaliteitssysteem werkt en de medewerker moet tegenover de CI kunnen aantonen met dit kwaliteitssysteem te kunnen werken en vakbekwaam is. Een diploma is een voorwaarde om een medewerker bevoegd te kunnen verklaren.

Wanneer een bedrijf/persoon alleen over een diploma en/of bewijs van deelname aan een opleiding beschikt en zich daarmee als 'gecertificeerd' presenteert, wordt inbreuk gemaakt op het SCIOS-merkenrecht. Daarnaast komt het wekken van de schijn van certificatie neer op misleiding.

  Examenbureaus

Examen/
Periodieke kennistoets

ITV Kiwa Training MaReVin Parkstad
Opleidingen
Van Empel Opleidingen
Scope 1
EBI/PI/PO
  X   X X
Scope 2
EBI/PI/PO
  X   X X
Scope 3
EBI/PI/PO
      X X
Scope 4 (gasmotoren)
EBI/PI/PO
      X X
Scope 4 (dieselmotoren)
EBI/PI/PO
      X X
Scope 5
EBI/PI/PO
      X X
Scope 5a
EBI/PI/PO
      X X
Scope 6
NOx, SO2, CxHy, Stof
  X   X X
Scope 7a
EBI/PI
  X   X X
Scope 7b
EBI/PI
  X   X X
Scope 7c
EBI/PI
  X   X X
Scope 8 X   X X  
Scope 9 X   X X  
Scope 10 *)
X   X X  
Scope 11 1) 1)        
Scope 12
EBI/PI
X   X X  

*) Voor scope 10 examens geldt de toelatingseis dat de kandidaat in het bezit moet zijn van de scope 8 bevoegdheid of het scope 8 diploma. De bevoegdheid moet via het SCIOS-portaal gecontroleerd kunnen worden. Wanneer alleen een diploma beschikbaar is, dient dat te worden overlegd aan het examenbureau.

1) Voor scope 11 geldt dat de IECex-diploma's worden geaccepteerd van de modules zoals deze in de certificatieregeling voor scope 11 worden vereist.

ITV Instituut voor Technische Vakexamens
De Lange West 126
9201 CH Drachten
Tel. 088-6363111
Website: www.itvexamens.nl

Kiwa Training BV
Postbus 137
7300 AC  Apeldoorn
Tel. 055-5393253
Website: www.kiwatraining.nl

Stichting MaReVin
Lippestraat 3
8028 PS Zwolle
Tel. 085-4012299
Website: www.marevin.nl

Parkstad Opleidingen BV
Breinderveldweg 11
6365 CM Schinnen
Locatie Den Bosch
Hedikhuizerweg 9
5222 BC Den Bosch
Tel. 088-4677373
Website: www.parkstad-opleidingen.nl

Van Empel Opleidingen en Training
Elskensakker 10
5571 SK Bergeijk
Locatie Woerden
Intechnium Gebouw
Korenmolenlaan 4
3447 GG Woerden
Tel. 088-1700190
Website: www.vanempelopleidingen.com

Opleidingsinstituten scope 1 t/m 10 en 12

Opleidingsinstituten die op de SCIOS Certificatieregeling gerichte opleidingen en cursussen aanbieden zijn o.a.:

  • Kiwa Training BV (www.kiwatraining.nl) scope 1, 2, 6, 7a, 7b en 7c
  • Omega Energietechniek (www.omegatraining.nl) scope 8, 10 en 12
  • Parkstad Opleidingen BV (v.h. TKC) (www.parkstad-opleidingen.nl) scope 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 6, 7a, 7b, 7c, 8, 9, 10 en 12
  • Quercus Technical Services BV (www.qts.nl) scope 8, 9, 10 en 12
  • Van der Heide Opleidingen en Inspecties BV (www.vanderheide.nl) scope 8, 9, 10 en 12
  • Van Empel Opleidingen en Training (www.vanempelopleidingen.com) scope 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 6, 7a, 7b, 7c, 8, 9, 10 en 12

(Deze opgaven zijn van de opleidingsinstituten.)

Staat uw opleidingsorganisatie hier niet bij en u biedt wel opleidingen aan? Meld dit SVP aan het SCIOS secretariaat. Om tot vermelding over te kunnen gaan, is het noodzakelijk dat de communicatie over de opleidingen is gebaseerd op de correcte naamgeving van de SCIOS scopes.

Opleidingsinstituten scope 11 Explosieveilige installaties

Op Atex-gebied zijn veel opleiders actief. Op de website van IECEx staan opleiders vermeld die IECEx-erkenning hebben. Zie voor meer informatie: https://www.iecex.com/information/rtps/