Examens en toetsen

Kennis en vakbekwaamheid zijn cruciaal in de SCIOS-Certificatieregeling. Inspecteurs en monteurs moeten op verschillende momenten deze kennis en vakbekwaamheid aantonen. Als een inspecteur of monteur bevoegd verklaard wil voor een scope (of werkgebied zoals EBI, PI, PO) dan is een diploma van een SCIOS-erkend examen verplicht. Voor een aantal scopes zijn meerdere diploma's verplicht. Welke dat zijn, vindt u in de certificatieregeling. Deze kunt u inzien via het SCIOS-portaal. Nog geen toegang tot het SCIOS-portaal? Vraag dan een nieuwe relatie aan voor inzage in de certificatieregeling. Hieraan zijn geen kosten verbonden. SCIOS controleert de registratie voordat die wordt vrijgegeven.

Examens kennen meestal een theorie- en een praktijkdeel. Daarnaast worden kennis en vakbekwaamheid periodiek in de praktijk getoetst tijdens de praktijkaudits door de certificatie-instellingen. Meer over examens en toetsen vindt u hier.

Daarnaast kent SCIOS een theoretische periodieke kennistoets waarvoor bevoegde personen eens in de zes jaren moeten slagen. Deze periodieke kennistoets bevindt zich in de invoeringsfase. Het schema van invoering is in Technisch Document 16 opgenomen. Een bewijs van slagen voor een periodieke kennistoets wordt niet geaccepteerd als basis voor een bevoegdverklaring. Meer over de periodieke kennistoets vindt u hier.

SCIOS-Certificatieregeling schrijft voor dat examens en toetsen alleen mogen worden afgenomen door examenbureaus die door SCIOS zijn aangewezen. Het overzicht van de examenbureaus is in onderstaande tabel opgenomen. Een examenbureau neemt altijd alle examens van een deelregeling af. Dat is in de overeenkomst met de examenbureaus en het reglement voor de examenbureaus vastgelegd.

Wanneer een examen of een toets bestaat uit verschillende onderdelen zoals een theorie- en een praktijkdeel, dan moet voor elk onderdeel een voldoende worden behaald. Het resultaat van een onderdeel is een jaar geldig.

Het examenbureau reikt een diploma uit wanneer aan kandidaat slaagt voor een examen.

Het examenbureau reikt een bewijs van slagen uit wanneer een kandidaat slaagt voor een periodieke kennistoets.

Basiskennis elektrotechniek
Voor het verkrijgen van een nieuwe bevoegdheid voor de scopes 8, 10 of 12 is bij aanvraag van de bevoegdheid een diploma vereist van het examen Basiskennis Elektrotechniek. In Technisch Document 16 zijn details en vrijstellingen opgenomen. Het examen toets basiskennis elektrotechniek op MBO-3/4 niveau. In het SCIOS portaal (map Examens en toetsen onder de map Certificatieregeling) is een document beschikbaar over de lesstof en welke onderdelen uit de elektrotechniek niet vereist zijn als basiskennis.

SCIOS Diploma = SCIOS Gecertificeerd? NEE

Wanneer een inspecteur of een monteur een SCIOS-diploma heeft, is deze niet gecertificeerd. Binnen het de SCIOS Certificatie worden geen personen maar bedrijven gecertificeerd. Certificatie wordt aan een bedrijf toegekend door een Certificatie-instelling nadat deze zowel het kwaliteitssysteem als de medewerker die bevoegd verklaard moet worden heeft geaudit. Een bedrijf moet tegenover de CI kunnen aantonen dat het met het SCIOS kwaliteitssysteem werkt en de medewerker moet tegenover de CI kunnen aantonen met dit kwaliteitssysteem te kunnen werken en vakbekwaam is. Een diploma van een SCIOS examen is een voorwaarde om een medewerker bevoegd te kunnen verklaren.

Wanneer een bedrijf/persoon alleen over een diploma en/of bewijs van deelname aan een opleiding beschikt en zich daarmee als 'gecertificeerd' presenteert, wordt inbreuk gemaakt op het SCIOS-merkenrecht. Ook het aanbieden van Scope # inspecties geldt als inbreuk omdat de markt direct de relatie naar SCIOS legt en scope inspecties uitsluitend kunnen worden uitgevoerd door bedrijven die beschikken over een geldig SCIOS certificaat dat door een daartoe bevoegde Certificatie-instelling is uitgereikt. Onder strikte voorwaarden mogen ook bedrijven die in een certificatietraject zitten SCIOS inspecties aanbieden en uitvoeren. In alle andere gevallen wordt inbreuk op de SCIOS-Merken gemaakt. Daarnaast komt het wekken van de schijn van certificatie neer op misleiding. SCIOS is gehouden hiertegen op te treden ter bescherming van bestaande certificaathouders en de afnemers van inspectie en onderhoud.

  Examenbureau

Examen/
Periodieke kennistoets

Instituut voor Technische Vakexamens Parkstad
Opleidingen
Van Empel Opleidingen
Scope 1
EBI/PI/PO
  X X
Scope 2
EBI/PI/PO
  X X
Scope 3
EBI/PI/PO
  X X
Scope 4 (gasmotoren)
EBI/PI/PO
  X X
Scope 4 (dieselmotoren)
EBI/PI/PO
  X X
Scope 5
EBI/PI/PO
  X X
Scope 5a
EBI/PI/PO
  X X
Scope 6
NOx, SO2, CxHy, Stof
  X X
Scope 7a
EBI/PI
  X X
Scope 7b
EBI/PI
  X X
Scope 7c
EBI/PI
  X X
Scope 8 EBI/PI X X  
Scope 9 X X  
Scope 10
X X  
Scope 11 1)      
Scope 12
X X  
Scope 14   X X
Examen Basiskennis Elektrotechniek *) X X  

*) Het examen Basiskennis Elektrotechniek is vanaf 1 augustus 2024 beschikbaar.

1) Voor scope 11 geldt dat de IECex-diploma's worden geaccepteerd van de modules zoals deze in de certificatieregeling voor scope 11 worden vereist:

  • Unit Ex 001 - Apply basic principes of protection in explosive atmospheres
  • Unit Ex 002 - Perform classification of hazardous areas
  • Unit Ex 007 - Perform visual and close inspection of electrical installations in or associated with explosive environments
  • Unit Ex 008 - Perform detailed inspection of electrical installations in or associated with explosive environments

Instituut voor Technische Vakexamens B.V.
De Lange West 126
9201 CH Drachten
Tel. 088-6363111
Website: www.itvexamens.nl

Parkstad Opleidingen B.V.
Breinderveldweg 11
6365 CM Schinnen
Locatie Den Bosch
Hedikhuizerweg 9
5222 BC Den Bosch
Locatie Apeldoorn
Tweelingenlaan 129
7324 AR Apeldoorn
Tel. 088-4677373
Website: www.parkstad-opleidingen.nl

Van Empel Opleidingen en Training B.V.
Stökskesweg 11
5571 TJ Bergeijk
Locatie Woerden
Intechnium Gebouw
Korenmolenlaan 4
3447 GG Woerden
Tel. 085-0209557
Website: www.vanempelopleidingen.com

Opleidingsinstituten scope 1 t/m 10, 12 en 14

Opleidingsinstituten die op de SCIOS Certificatieregeling gerichte opleidingen en cursussen aanbieden zijn o.a.:

  • Omega Energietechniek B.V. (www.omegatraining.nl) scope 8, 10 en 12
  • Parkstad Opleidingen BV (www.parkstad-opleidingen.nl) scope 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 6, 7a, 7b, 7c, 8, 9, 10, 12 en 14
  • Quercus Technical Services B.V. (www.qts.nl) scope 8, 9 en 10
  • Van der Heide Opleidingen en Inspecties BV (www.vanderheide.nl) scope 8, 9, 10 en 12
  • Van Empel Opleidingen en Training B.V. (www.vanempelopleidingen.com) scope 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 6, 7a, 7b, 7c, 8, 9, 10, 12 en 14

(Deze opgaven zijn van de opleidingsinstituten.)

Er vindt vanuit SCIOS geen toezicht op opleidingen plaats. Met de opname in deze lijst wordt geen uitspraak gedaan over de kwaliteit van de opleiding.

Staat uw opleidingsorganisatie hier niet bij en u biedt wel opleidingen aan? Meld dit SVP aan het SCIOS secretariaat. Om tot vermelding over te kunnen gaan, is het noodzakelijk dat de communicatie over de opleidingen is gebaseerd op de correcte naamgeving van de SCIOS scopes.

Opleidingsinstituten scope 11 Explosieveilige installaties

Op Atex-gebied zijn veel opleiders actief. Op de website van IECEx staan opleiders vermeld die IECEx-erkenning hebben. Zie voor meer informatie: https://www.iecex.com/information/rtps/