SCIOS News https://www.scios.nl Deze site biedt uitvoerige informatie over certificatie, inspectie en onderhoud van stookinstallaties. en-us Sun, 05 Dec 2021 19:09:43 +0100 Sun, 05 Dec 2021 19:09:43 +0100 Gevolgen van de Corona-crisis voor certificatie en audits https://www.scios.nl/Nieuws/Corona-audit-certificatie-T051-accreditatie De crisis die is ontstaan door het Corona/Covid-19 virus leidt tot ontregeling van het bedrijfsleven. Ook afspraken in het kader van certificatie en audits lijden hieronder. Certificatie-instellingen Sun, 29 Mar 2020 00:00:00 +0100 EPBD-keuring verwarmingssystemen onder SCIOS Certificatie https://www.scios.nl/Nieuws/EPBD-keuring-verwarmingssysteem-rvo-bzk-scios Per 10 maart is de Regeling Bouwbesluit 2012 en de Regeling energieprestatie gebouwen inzake de implementatie van de tweede herziening van de richtlijn energieprestatie gebouwen van kracht geworden. D Sun, 29 Mar 2020 00:00:00 +0100