SCIOS News https://www.scios.nl Deze site biedt uitvoerige informatie over certificatie, inspectie en onderhoud van stookinstallaties. en-us Thu, 18 Jul 2024 07:32:25 +0200 Thu, 18 Jul 2024 07:32:25 +0200 Aangepast Vakmanschap CO-examen voor SCIOS Scope 1 inspecteurs en monteurs https://www.scios.nl/Nieuws/Aangepast-Vakmanschap-CO-examen-voor-SCIOS-Scope-1 Techniek Nederland en SCIOS hebben met VakmanschapCO afspraken gemaakt over een aangepast examenprogramma Vakmanschap CO voor SCIOS Scope 1 inspecteurs en monteurs. Het aangepaste examenprogramma is v Tue, 07 Dec 2021 00:00:00 +0100 SCIOS Scope 10 en scope 12 wettelijke verplichting voor veestallen https://www.scios.nl/Nieuws/SCIOS-Scope-10-en-scope-12-wettelijke-verplichting-voor-veestallen Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft het voornemen om de SCIOS scope 10 en scope 12 keuring voor veestallen wettelijk verplicht te stellen. Het moment van ingaan van de Tue, 07 Dec 2021 00:00:00 +0100 EPBD-keuring verwarmingssystemen onder SCIOS Certificatie https://www.scios.nl/Nieuws/EPBD-keuring-verwarmingssysteem-rvo-bzk-scios Per 10 maart is de Regeling Bouwbesluit 2012 en de Regeling energieprestatie gebouwen inzake de implementatie van de tweede herziening van de richtlijn energieprestatie gebouwen van kracht geworden. D Sun, 29 Mar 2020 00:00:00 +0100