Gecertificeerde bedrijven

Welk bedrijven mogen zich gecertificeerd noemen?

Alleen bedrijven die in het bezit zijn van een SCIOS Certificaat dat door een van de geaccrediteerde Certificatie-instellingen (CI) is uitgereikt, zijn SCIOS-gecertificeerde bedrijven. Alleen zij mogen en kunnen SCIOS-inspecties uitvoeren. Het is ook mogelijk dat bedrijven in de aanloop naar certificatie SCIOS-inspecties uitvoeren. Dat mag echter alleen wanneer een bedrijf daadwerkelijk in een certificatietraject zit en beschikt over een certificatieovereenkomst met een CI en de personen die de inspecties uitvoeren voldoen aan de vakbekwaamheidseisen. Er zit een tijdbeperking aan een certificatieovereenkomst.

Personen kunnen nooit gecertificeerd zijn. Een SCIOS-diploma of bewijs van deelname aan een cursus geldt niet als SCIOS-certificaat.

Bedrijven of personen die de schijn wekken SCIOS-inspecties uit te kunnen voeren zonder dat ze beschikken over een geldig SCIOS-certificaat of zonder aan de eisen van voor de aspirant certificaathouder te voldoen, maken inbreuk op het merkenrecht van SCIOS. Daarnaast maken zij zich schuldig aan misleiding.

De bedrijven die een SCIOS-certificaat hebben vindt u in het bedrijvenoverzicht. Hier kan op scope (inspectiedomein) en postcode of vestigingsplaats worden geselecteerd. Ga nu naar het bedrijvenoverzicht.

Bedrijven in het certificatietraject

Bedrijven die een certificatietraject bij een Certificatie-instelling doorlopen en die aan een aantal voorwaarden voldoen, zijn ook gerechtigd SCIOS-inspecties en onderhoud uit te voeren.

Deze bedrijven zijn opgenomen in het register van aspirant certificaathouders.

Ingetrokken certificaten

Bedrijven waarvan het certificaat door de certificatie-instelling is ingetrokken, zijn op de pagina Ingetrokken certificaten te vinden.

Het intrekken van certificaten door een certificatie-instelling is een uiterste maatregel die wordt toegepast wanneer een certificaathouder de eisen van de certificatieregeling op grove wijze schendt, bijvoorbeeld door valsheid in geschrifte.

Controleren bevoegdheid

Wilt u controleren of de persoon die werkzaamheden komt uitvoeren hiervoor bevoegd is? Dat kan op de identificatiepagina. Het kan voorkomen dat van een persoon geen bevoegdheden kunnen worden getoond. De mogelijke redenen hiervoor vindt u onderaan deze pagina.