Gecertificeerde bedrijven

De bedrijven die een SCIOS-certificaat hebben vindt u in het bedrijvenoverzicht. Hier kan op scope (inspectiedomein) en regio worden geselecteerd. Ga nu naar het bedrijvenoverzicht.

Scope 12 gecertificeerde bedrijven

De nieuwe scope 12 Zonnestroominstallaties is nog niet in het overzicht beschikbaar. Het overzicht van de inspectiebedrijven met een scope 12 certificaat is voorlopig op een aparte pagina opgenomen.

Controleren bevoegdheid

Wilt u controleren of de persoon die werkzaamheden komt uitvoeren hiervoor bevoegd is? Dat kan op de identificatiepagina. Het kan voorkomen dat van een persoon geen bevoegdheden kunnen worden getoond. De mogelijke redenen hiervoor vindt u onderaan deze pagina.

Welk bedrijven mogen zich gecertificeerd noemen?

Alleen bedrijven die in het bezit zijn van een SCIOS Certificaat dat door een van de geaccrediteerde Certificatie-instellingen (CI) is uitgereikt, zijn SCIOS-gecertificeerde bedrijven. Alleen zij mogen en kunnen SCIOS-inspecties uitvoeren. Het is ook mogelijk dat bedrijven in de aanloop naar certificatie SCIOS-inspecties uitvoeren. Dat mag echter alleen wanneer een bedrijf daadwerkelijk in een certificatietraject zit en beschikt over een certificatieovereenkomst met een CI. Er zit een tijdbeperking aan een certificatieovereenkomst.

Personen kunnen nooit gecertificeerd zijn. Een SCIOS-diploma of bewijs van deelname aan een cursus geldt niet als SCIOS-certificaat.

Bedrijven of personen die de schijn wekken zonder geldig SCIOS-certificaat en zonder certificatieovereenkomst SCIOS-inspecties uit te kunnen voeren, maken inbreuk op het merkenrecht van SCIOS. Daarnaast maken zij zich schuldig aan misleiding.