Overzicht ingetrokken certificaten

Een certificatie-instelling kan tijdens de onderzoeken een tekortkoming bij een certificaathouder uitschrijven. De certificaathouder moet bij de certificatie-instelling een plan van aanpak indienen waarmee wordt aangetoond de fout niet nogmaals kan optreden. Daarvoor staan periodes die afhankelijk zijn van de ernst van de tekortkoming. Bij kleine tekortkomingen is dat zes maanden, bij ernstige tekortkomingen drie maanden.

Wanneer dan nog niet aan de eisen wordt voldaan, wordt het certificaat geschorst tot het probleem is opgelost.

Een certificatie-instelling kan een certificaat ook intrekken. Dat gebeurt in zeer ernstige gevallen zoals valsheid in geschrifte of een te groot aantal tekortkomingen. Dat gebeurt zelden.

Intrekkingsdatum Bedrijf Plaats
3 februari 2023 Barnett Keuringen De Meern