SCIOS Merk

SCIOS is een merk waarmee bedrijven aantonen te voldoen aan de eisen van de SCIOS Certificatieregeling. Daarom is het merk, logo en woordmerken, geregistreerd in het register van het Benelux-Bureau voor het Intellectuele Eigendom.


In het Reglement voor het gebruik van SCIOS-merken is vastgelegd wie de merken mag gebruiken. Dit reglement is bij de certificatieregeling te downloaden.


Een bedrijf zonder SCIOS Certificaat dat het SCIOS-logo gebruikt, het woord SCIOS gebruikt of aangeeft dat inspecties volgens een bepaalde scope uitgevoerd kunnen worden, maakt inbreuk op het merkenrecht van SCIOS en zich schuldig aan misleiding.


SCIOS treedt op tegen misbruik van haar merkrecht. Dat doen we om de bedrijven te beschermen die wel over het SCIOS Certificaat beschikken. We doen dat ook om te voorkomen dat opdrachtgevers van inspecties worden misleid.

Merkt u als klant, gecertificeerd inspectiebedrijf of anderszins dat een bedrijf pretendeert SCIOS gecertificeerd te zijn door onterecht gebruik van het SCIOS-merk? Laat het SVP weten door een bericht te zenden naar klachten@scios.nl.