Scopes

De SCIOS Certificatieregeling omvat drie deelregelingen: Stookinstallaties (scope 1 t/m 7 en 14), Elektrisch Materieel (scopes 8 t/m 10 en 12) en Explosieveilige Installaties (scope 11).

Deelregeling voor Stookinstallaties

 • Scope 1 Atmosferische verwarmingsketels en indirecte luchtverhitters
  Toestellen waarbij de verbrandingslucht zich met de brandstof mengt ten gevolge van de impulswerking van de uitstromende brandstof in de brander en door de verbrandingsgassen ontstane thermische trek. Inclusief toestellen met premixbranders of verbrandingsgasventilator.

  Toestellen die onder scope 1 vallen worden ondermeer toegepast voor:
  - woon- en verblijfsgebouwen;
  - zorgsector;
  - kerken;
  - gebouwen voor onderwijs en opleidingen. 

 • Scope 2 Warmwaterketels & luchtverhitters met ventilatorbranders
  Warmwaterketels: toestellen bestemd voor het verwarmen van water.
  Luchtverhitters: toestellen waarin uit brandstof in een verbrandingskamer ontwikkelde warmte via een scheidingswand zonder stromend tussenmedium wordt overgedragen op mechanisch getransporteerde lucht met de bestemming deze lucht te benutten voor verwarming. (N.B.: Luchtverhitters zonder scheidingswand vallen niet onder scope 2.)

  Toestellen die onder scope 2 vallen worden ondermeer toegepast voor:
  - woon- en verblijfsgebouwen;
  - gebouwen voor onderwijs en opleidingen;
  - zorgsector;
  - kerken;
  - tuinbouw.

 • Scope 3 Stoomketels en heetwaterketels
  Heetwaterketel: toestel bestemd voor het verwarmen van water met een temperatuur van meer dan 105 °C.
  Stoomketel: ketels waarin stoom wordt opgewekt.

 • Scope 4 Verbrandingsmotoren en -turbines
  Motor: een installatie waarin de explosiedruk bij ontsteking van het brandstof/luchtmengsel wordt omgezet in mechanische arbeid.
  Turbine: een installatie waarin de warmte van de verbrandingsgassen door middel van een turbinewiel wordt omgezet in mechanische arbeid.

 • Scope 5 Bijzondere industriële installaties
  Installaties anders dan hierboven genoemd.

  Voorbeelden:
  - ovens;
  - smeltovens;
  - fornuizen in de procesindustrie;
  - drooginstallaties;
  - naverbranders;
  - directe luchtverhitters.

 • Scope 5a Installaties gestookt op vaste brandstoffen
  Installaties gestookt op vaste brandstoffen zoals bedoeld in het Activiteitenbesluit

 • Scope 6 Emissiemetingen
  Het bepalen van de componenten NOx, SO2, CxHy en stof in de verbrandingsgassen.
 • Scope 7 Brandstofleidingen
  Scope 7a Brandstofleidingen voor gasvormige brandstoffen met een ontwerpdruk ≤ 0,5 bar
  Scope 7b Brandstofleidingen voor gasvormige brandstoffen met een ontwerpdruk > 0,5 bar
  Scope 7c Brandstofleidingen voor olie

 • Scope 14 Verwarmingssystemen
  Verwarmingssystemen en gekoppelde ventilatiesystemen

Deelregeling voor Elektrisch Materieel

 • Scope 8 Elektrische installaties
  Elektrische Installaties

 • Scope 9 Elektrische Arbeidsmiddelen
  Elektrische Arbeidsmiddelen

 • Scope 10 Elektrisch materieel
  Inspectie elektrisch materieel op brandrisico conform NTA 8220

 • Scope 12 Zonnestroominstallaties
  Zonnestroom of fotovoltaïsche (PV) installaties

Deelregeling voor Explosieveilige Installaties

 • Scope 11 Inspectie explosieveilige installaties
  Inspectie explosieveilige installaties