Aangepast Vakmanschap CO-examen voor SCIOS Scope 1 inspecteurs en monteurs

Techniek Nederland en SCIOS hebben met VakmanschapCO afspraken gemaakt over een aangepast examenprogramma Vakmanschap CO voor SCIOS Scope 1 inspecteurs en monteurs. Het aangepaste examenprogramma is vanaf vandaag gepubliceerd op de webpagina van Vakmanschap CO.

Diverse installatiebedrijven die SCIOS-werkzaamheden (zoals inbedrijfsstellingen) aan cv-ketels uitvoeren en cv-ketels onder de certificeringsregeling van de Gasketelwet plaatsen, hebben gevraagd om een aangepast examenprogramma voor de SCIOS scope 1 inspecteurs en monteurs. Deze groep legt immers al periodiek een examen af, waarbij het kennis- en bekwaamheidsniveau volgens de laatste eisen wordt getoetst. De eisen aan SCIOS scope 1 examens en die van Vakmanschap CO zijn naast elkaar gelegd. De verschillen zijn door Vakmanschap CO verwerkt in een aangepast praktijkexamen. Na het afleggen van het theorie- en aangepaste praktijkexamen ontvangt de geëxamineerde het Bewijs van Vakbekwaamheid in het Vakpaspoort van het Centraal Register Techniek. Meer informatie op  https://vakmanschapco.nl/aangepast-programma-scios