Klachtenprocedure

In de praktijk komt het voor dat niet conform de SCIOS-Certificatieregeling wordt gehandeld. In dat geval kan een klacht bij SCIOS worden ingediend. SCIOS neemt klachten in behandeling over de volgende onderwerpen:

  • Klachten over de certificatieregeling
  • Klachten over een certificatie-instelling
  • Klachten over een examenbureau
  • Klachten over een SCIOS gecertificeerd bedrijf
  • Klachten over het SCIOS-portaal en het afmeldsysteem

De klachtenprocedure kan hier worden gedownload. De indiener wordt gevraagd de klacht volgens de procedure in te dienen. Klachten die niet volgens deze procedure worden ingediend, worden niet in behandeling genomen. De correcte registratie en opvolging kan dan niet worden gegarandeerd.