Ringtest Scope 6 emissiemetingen 30 september 2015

Wanneer uw bedrijf voor scope 6 Emissiemeting is gecertificeerd of certificatie nastreeft, is volgende voor u van belang.

Voor het uitvoeren van emissiemetingen onder het Activiteitenbesluit is het deelnemen aan een ringtest een vereiste. De ringtest is een extern kwaliteitsborgingprogramma voor een meetmethode. Voor geaccrediteerde meetinstanties en SCIOS scope 6 gecertificeerde bedrijven is deelname aan een ringtest verplicht.

Een scope 6 gecertificeerd bedrijf dient tenminste eenmaal in de vier jaar aan een ringtest deel te nemen. Voor meer informatie over de ringtest en de vereisten: zie Technisch Document 8.

Ringtests vinden plaats bij VITO in Mol (België). SCIOS heeft voor scope 6 gecertificeerde bedrijven een afspraak voor ringtests ingepland op woensdag 30 september 2015.

Wilt of moet u aan de ringtest deelnemen, reserveer dan deze datum. Zodra de inschrijving opent, worden SCIOS contactpersonen daarvan op de hoogte gebracht. De overeenkomst voor deelname wordt direct met VITO gesloten.