Ringtest 30 september bij VITO

Bedrijven die voor scope 6 gecertificeerd zijn, dienen tenminste eens in de vier jaar deel te nemen aan een ringonderzoek. Omdat het bijna 4 jaar geleden is dat emissiemetingen ook onder SCIOS certificatie mogelijk zijn, heeft SCIOS het initiatief genomen om deze eerste ringmeting te organiseren.

Wanneer uw organisatie van plan is om deel te nemen aan de scope 6 ringmeting op 30 september bij VITO in België, is volgende van belang.

Aanmelding voor de ringmeting kunt u per e-mail zenden aan ringtest@vito.be en bart.baeyens@vito.be. Vermeld daarbij uw bedrijfsnaam, adres, BTW-nummer en de contactpersoon en diens telefoonnummer en e-mailadres. VITO ziet aanmeldingen graag medio augustus tegemoet. Tegen eind augustus wordt een bevestigingsmail gezonden.

De informatie rond de ringtest vindt u in het SCIOS-portaal. VITO heeft een nieuwe, aangepaste versie beschikbaar gesteld.

VITO wijst erop dat een deelnemer aansprakelijk gesteld kan worden voor alle materiële en immateriële schade die veroorzaakt wordt door de deelnemer of door de apparatuur of gereedschappen waarvan deze zich bedient. VITO vraagt daarom dat deelnemers een kopie van hun aansprakelijkheidsverzekeringspolis met het verzekerde bedrag toezenden. (In België heet dit de BA verzekering; Burgerlijke Aansprakelijkheid). Uiterste inzendtermijn: 15 september aan bart.baeyens@vito.be. Controleer SVP welke verzekering onder welke omstandigheden schade afdekt. Het is mogelijk dat een privéverzekering geen zakelijke schade dekt. Bij twijfel kunt u dit bij uw verzekeraar navragen.

Alle deelnemers die ringtesten uitvoeren moeten zich bij aankomst melden bij de hoofdingang voordat toegang verleend kan worden. Om de aanmelding soepel te laten verlopen vraagt VITO om volgende gegevens per persoon toe te zenden (uiterlijk 15 september aan bart.baeyens@vito.be):

  • Naam en voornaam
  • Bedrijf/instelling
  • Functie
  • Privéadres
  • Geboorteplaats en -datum
  • Soort en nummer identiteitsbewijs

Voor vragen over de ringtest en alles wat daarmee samenhangt, wordt u verzocht direct met VITO contact op te nemen (www.vito.be )