Inschrijving Scope 6 Ringmeting 30 september bij VITO geopend

De Ringmeting in het kader van de Scope 6 certificatie vindt plaats op 30 september 2015 bij VITO in Mol (België)

Voor het uitvoeren van emissiemetingen onder het Activiteitenbesluit is het deelnemen aan een ringtest een vereiste. De ringtest is een extern kwaliteitsborgingprogramma voor een meetmethode. Voor geaccrediteerde meetinstanties en SCIOS scope 6 gecertificeerde bedrijven is deelname aan een ringtest verplicht. Een scope 6 gecertificeerd bedrijf dient tenminste eenmaal in de vier jaar aan een ringtest deel te nemen. Voor meer informatie over de ringtest en de vereisten: zie Technisch Document 8.

In het SCIOS-portaal staat in de folder 'Ringmeting" meer informatie over de procedure, termijnen, kosten en inschrijving. Deelnemende bedrijven dienen zich bij VITO in te schrijven. Aanmelding bij SCIOS is niet voldoende. VITO is de contractpartner.