Scope 12

Afgelopen jaar is hard gewerkt aan de ontwikkeling van de inspectie van zonnestroominstallaties. Deze inspectie is als scope 12 toegevoegd aan de Deelregeling Elektrisch Materieel.

De inspectie is op initiatief van het Verbond van Verzekeraars, Holland Solar en inspectiebedrijven (vanuit de brancheorganisaties iKeur en Techniek Nederland) ontwikkeld. Met de toename van het aantal zonnestroominstallaties en de magere kwaliteit van de installatiebedrijven, wordt de schadelast steeds groter.

De inspectie zal met name worden toegepast bij de grotere installaties en op alle soorten opstellingen van toepassing zijn: op dak, in-dak, op velden en op water. Maar de inspectie is bij installaties van elke grootte in te zetten, dus in principe ook bij woningen.

De scope 12 inspectie kent een onderscheid in een eerste inspectie (EBI) en periodieke vervolginspecties (PI). De werkzaamheden van de inspecties verschillen. Bij de EBI wordt een aantal zaken onderzocht die niet telkens bij een PI herhaald hoeven te worden. En de EBI is vooral gericht op de kwaliteit van de aanleg: voldoet de installatie aan de geldende normen en de instructies van de fabrikant.

Tijdens de PI wordt vooral de toestand van de installatie beoordeeld.

Naast de controle op de technische staat van de installatie zit in deze inspectie ook een risicocomponent met de controle op voldoende draagkracht van de bouwkundige constructie, de ventilatie van in-dak systemen, de brandbaarheid van dakmaterialen, de connectoren e.d.

Scope 12 is een zelfstandige inspectie die niet voortbouwt op andere inspecties. De diplomaeis is alleen scope 12. Er bestaat wel een overlap met scope 8 kennis. Net als bij andere SCIOS-scopes geldt dat het bezit van een diploma niet hetzelfde is als certificatie.

Wie mogen de scope 12 inspectie uitvoeren? Dat zijn de inspectiebedrijven met een geldig SCIOS certificaat dat is uitgegeven door een van de geaccrediteerde Certificatie-instellingen (CI). Een CI staat onder controle van de Raad voor Accreditatie. Ook inspectiebedrijven die een geldige certificatieovereenkomst met een CI hebben, mogen de inspecties uitvoeren. Een dergelijke overeenkomst kent een maximale tijdsduur. Personen die alleen een diploma hebben, zijn niet gecertificeerd en kunnen geen SCIOS Scope 12 inspectie uitvoeren. Niet alleen is de kwaliteit van de inspectie niet geborgd, ook maken deze bedrijven/personen inbreuk op het merkenrecht van SCIOS en maken zij zich schuldig aan misleiding.

De definitie van Scope 12 en de inspectie in Technisch Document 18 zijn op 3 april 2020 vastgesteld en beschikbaar gesteld voor de inspectiebedrijven. Voor de Kennis  en bekwaamheidseisen geldt hetzelfde. Opleidingen en examens zijn beschikbaar (zie de pagina over Examens en toetsen). Zodra examens met succes zijn afgelegd en er een certificatieovereenkomst met een certificatie-instelling is gesloten, kan met de eerste inspecties worden begonnen in het kader van de certificatie (voor meer details over het certificatieproces: zie de pagina over certificeren).


Toegang tot de documenten van de certificatieregeling is via het SCIOS-portal te verkrijgen. Registratie is verplicht, kies tijdens het registreren bij 'Type relatie' voor de optie 'Inzage certificatieregeling. Registraties worden door SCIOS vrijgegeven. Er zijn geen kosten aan verbonden. Zie het SCIOS-portal.