Vakseminar Classificatie van elektrische gebreken

Save the Date

Introductie Informatieblad 22

Methode voor de classificatie van geconstateerde gebreken, afwijkingen en defecten

5 september 2019 – 13.15-17.00 uur

Mikrocentrum Veldhoven

 

 

De ernst van een elektrisch gebrek, afwijking of defect wordt door inspecteurs vaak op verschillende wijze geïnterpreteerd. Voor inspectiebedrijven en installatie-eigenaren en  verantwoordelijken is dat lastig. Eenduidigheid is vaak niet gegeven en dat werkt door in het kwaliteitsbeeld van de rapportages van het inspectiebedrijf en in de inschatting van risico’s op basis van die rapportages.

Inspecteurs herkennen op grond van hun vakkennis gebreken, afwijkingen of defecten. Het inschatten van de ernst hiervan hangt van verschillende omstandigheden af. Een werkgroep met ervaren inspecteurs en installatie-verantwoordelijken heeft afgelopen maanden gewerkt aan een robuuste methode voor de classificatie van gebreken, afwijkingen en defecten. Deze classificatiemethode houdt rekening met de omstandigheden en is gebaseerd op de elektrische standaarden zoals NEN 1010, NEN 61439 en NTA 8220.

Het informatieblad met de classificatiemethode wordt op 5 september 2019 geïntroduceerd tijdens het SCIOS-inspectieseminar. Het SCIOS inspectieseminar is bedoeld voor:

  • Inspecteurs van elektrische installaties en elektrisch materieel
  • Installatieverantwoordelijken
  • Verzekeraars en gemachtigden
  • Eigenaren en eindgebruikers

De inschrijven voor het vakseminar is gesloten.