SCIOS Inspectiecongres

Op 8 november 2016 organiseert SCIOS in Congrescentrum Cinemec in Nijmegen de eerste uitgave van het SCIOS Inspectiecongres.

Het congres bestaat uit plenaire en parallelle sessies en een beurs. Tijdens het congres komen verschillende onderwerpen aan de orde, zoals:

  • nieuwe ontwikkelingen zoals risico-inspecties aan elektrische installaties en inspectie van explosieveilige installaties;
  • praktijkervaringen in alle scopes;
  • juridische en aansprakelijkheidsaspecten;
  • omgang met 'grijze' situaties;
  • emissiemetingen;
  • GAD in de nieuwe technische documenten 3 en 6 (minimale werkzaamheden en inhoud registraties)
  • Omgevingswet en Bouwbesluit
  • en de laatste technische ontwikkelingen in de regeling.

Het congres is bedoeld voor SCIOS-inspectiebedrijven, bevoegde inspecteurs, het bevoegd gezag, installatie-eigenaren en alle anderen die te maken hebben met inspectie en onderhoud van technische installaties.

Kosten en inschrijving

De inschrijving voor het SCIOS Inspectiecongres is gesloten.

Stand op beursvloer

Interesse om met een stand deel te nemen aan het inspectiecongres? Let dan op de volgende editie van het SCIOS Inspectiecongres. De beursvloer in 2016 is uitverkocht.

Locatiegegevens

Locatiegegevens vindt u HIER.

Programma

09.00 uur

Ontvangst en Registratie

STANDHOUDERS

Van Empel Inspecties

 

 

EURO-INDEX

 

iKeur

 

                                   Imbema Controls

 

 

SCIOS
Testo

 

 

J. Verholt
Wöhler

10.00 uur

Welkomstwoord

   

10.15 uur

SCIOS en veiligheid van technische installaties

  De SCIOS Certificatieregeling is van oudsher bekend van de inspectie van stookinstallaties en leidinginstallaties en emissiemetingen. Veiligheid van technische installaties is op veel meer gebieden van belang. In de afgelopen jaren hebben verschillende inspectiesectoren aansluiting bij de SCIOS systematiek gezocht. De nieuwste toevoegingen betreffen de (brand)risicoinspecties van elektrisch materieel en de inspectie van explosieveilige installaties. In de presentatie wordt een overzicht van de ontwikkelingen gegeven en naar de toekomst geblikt.
   

10.45 uur

Inspectie en aansprakelijkheid

  De inspecteur is de expert op het gebied van de installatie die wordt geïnspecteerd. Als er problemen worden vastgesteld, is het de gebruiker/eigenaar van de installatie die voor de reparatie verantwoordelijk is. Hoe ver gaat de verantwoording van de inspecteur? Kan deze een installatie uit bedrijf nemen bij acuut gevaar? Waar moet een inspecteur op letten zodat de verantwoordelijkheden daar liggen waar ze thuishoren.
   

 11.15 uur

Pauze en bezoek stands

   

 11.45 uur

Parallelsessies

 

Parallelsessie 1: Emissiemetingen

  In de presentatie wordt ingegaan op de actuele ontwikkelingen rondom de emissiemetingen van de verschillende componenten en de ervaringen van het ringhonderzoek.
 

Parallelsessie 2: Minimale werkzaamheden en registraties bij inspectie stookinstallaties

  De meeste stookstoestellen worden onder GAD geproduceerd. Dat betekent dat een aantal elementen al bij toezocht op de productie is gecontroleerd. Daardoor kan onder omstandigheden de inspectie van GAD toestellen worden vereenvoudigd. In de presentatie wordt ingegaan op de algemene structuurverandering in de technische documenten 3 en 6 en wordt uitgelegd hoe GAD-toestellen zijn te identificeren en waarom bepaalde elementen van de keuring minder uitgebreid of sneller uitgevoerd kunnen worden.
 

Parallelsessie 3: Inspectie explosieveilige installaties

  De inspectie van explosieveilige installaties is nieuw inde SCIOS Certificatieregeling. In de presentatie wordt uitgelegd waarin SCIOS Certificatie onderscheidend is, wat de certificatie inhoudt en wat inspectie van een explosieveilige installatie omvat.
   

12.45 uur

Lunch en bezoek stands

   

14.00 uur

Parallelsessies

 

Parallelsessie 4: Inspectie aan elektrische installaties en risico-inspectie

  In deze presentatie wordt een update gegeven van recente veranderingen van de inspectie van elektrische installaties (scope 8) en elektrische arbeidsmiddelen (scope 9). Daarnaast wordt de risico-inspectie van elektrisch materieel geïntroduceerd. Deze inspectie kent een fundamenteel andere insteek en is gericht op het identificeren van risico's die tot ongelukken kunnen leiden zoals brand.
 

Parallelsessie 5: Ontwikkelingen bij de inspectie van stookinstallaties en leidingsystemen

  In de certificatieregeling voor stookinstallaties zijn de afgelopen tijd de nodige veranderingen doorgevoerd. De meeste in het oogspringende zijn de partiële inspectie van leidingsystemen en het partieel onderhoud.
 

Parallelsessie 6: Portaalinstructie en -vernieuwingen

  Deze sessie vervalt. Informatie over de werking van het portaal en de vernieuwingen krijgt u bij de SCIOS stand op de beursvloer.
   

15.00 uur

Pauze en bezoek stands

   

15.45 uur

Omgevingswet en Bouwbesluit

  De omgevingeswet zal in 2018 het huidige activiteitenbesluit vervangen. In deze Omgevingswet is een aantal wetten samengebracht. In de presentatie zal worden uitgelegd wat de Omgevingswet beoogt, hoe deze is opgebouwd en hoe de inspectie van technische installaties hier zijn basis vindt. En natuurlijk welke veranderingen deze wet met zich brengt.

16.15 uur

Forumdiscussie

16.50 uur

Afsluiting Inspectiecongres

17.00 uur

Netwerkborrel