Inspectie stookinstallaties gestookt op vaste brandstoffen

De inspectie en het onderhoud van stookinstallaties die worden gestookt op vaste brandstoffen is sinds medio februari 2016 ondergebracht in scope 5a. Voorheen maakten deze installaties deel uit van scope 5 (industriële installaties). Er geldt een overgangsregeling en -termijn. Deze eindigt op 17 februari 2017. Tot die tijd hebben scope 5 gecertificeerde bedrijven de gelegenheid gebruik te maken van de overgangsregeling waardoor zij scope 5a certificatie kunnen aanvragen mits aan voorwaarden wordt voldaan. Die voorwaarden staan in de overgangsregeling (zie de technsiche documenten in het SCIOS-portaal).

Tot diezelfde datum kunnen scope 5a installaties zowel onder scope 5 als onder scope 5a worden geïnspecteerd, onderhouden en afgemeld. Dus zelfs al zijn er nog geen bedrijven expliciet voor scope 5a gecertificeerd, de inspectie kan tot 17 februari 2017 gewoon plaatsvinden onder scope 5. Hierna is scope 5a certificatie verplicht.