SCIOS Inspectiecongres 2016 op 8 november

Op 8 november 2016 organiseert SCIOS in Congrescentrum Cinemec in Nijmegen de eerste uitgave van het SCIOS Inspectiecongres.

Het congres bestaat uit plenaire en parallelle sessies en een beurs. Tijdens het congres komen verschillende onderwerpen aan de orde, zoals:

  • nieuwe ontwikkelingen zoals risico-inspecties aan elektrische installaties en inspectie van explosieveilige installaties;
  • praktijkervaringen in alle scopes;
  • juridische en aansprakelijkheidsaspecten;
  • omgang met 'grijze' situaties;
  • emissiemetingen;
  • GAD in de nieuwe technische documenten 3 en 6 (minimale werkzaamheden en inhoud registraties)
  • Omgevingswet en Bouwbesluit
  • en de laatste technische ontwikkelingen in de regeling.

Het congres is bedoeld voor SCIOS-inspectiebedrijven, bevoegde inspecteurs, het bevoegd gezag, installatie-eigenaren en alle anderen die te maken hebben met inspectie en onderhoud van technische installaties.

Kosten en inschrijving

De kosten voor deelname bedragen € 150 exclusief BTW per persoon. Inschrijven voor deelname kan op de speciale registratiepagina. Na ontvangst van uw inschrijving worden de deelnamefactuur en een bevestiging toegezonden. In deze bevestiging vindt u ook nadere informatie over de locatie.