Uitbreiding SCIOS Schema erkend

Na onderzoek in 2013 en 2014 heeft de Raad voor Accreditatie de uitbreiding met E-inspecties volgens NEN 3140 erkend. De inspectiebranche, verenigd in Uneto-VNI en iKeur, heeft in 2013 besloten tot aansluiting bij SCIOS. De uitbreiding betreft Scope 8 Inspectie van Elektrische Installaties en Scope 9 Inspectie van Elektrische Arbeidsmiddelen.

Door experts uit de branche en SCIOS is gewerkt aan het opstellen van de documenten. De belangrijkste wijziging is dat de SCIOS Certificatieregeling is opgedeeld in een hoofddocument met de algemene eisen en aanvullingen voor de stookinstallaties en voor de elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen. Daarnaast zijn wijzigingen aangebracht in het SCIOS Certificatiereglement en het Reglement van het College van Deskundigen. De technische eisen staan vermeld in het nieuwe Technische Document 12: Inspectie van elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen. Om deze uitbreiding mogelijk te maken zijn de statuten van SCIOS aangepast. Tegelijk is de naam gewijzigd. De oude naam Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties is vervangen door Stichting SCIOS.