Nieuwe en aangepaste documenten

SCIOS Certificatieregeling

Het document SCIOS Certificatieregeling is met de toetreding van de E-inspectiesector gewijzigd. Er is nu een hoofddocument met de algemene eisen. Dit document wordt aangevuld met specifieke eisen voor de inspectiebranches. Voor de inspectie van stookinstallaties zijn er geen wijzigingen aangebracht. De nieuwe versie geldt met onmiddellijke ingang voor inspectiebedrijven die zich voor Scope 8 Elektrische Installaties en Scope 9 Elektrische Arbeidsmiddelen willen laten certificeren.

Nieuw: Technisch Document 12

In verband met de uitbreiding van het SCIOS certificatieschema is Technisch Document 12 gepubliceerd. Dit document bevat de technische eisen voor de inspectie van elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen.Voor dit document geldt geen overgangstermijn.

SCIOS Certificatiereglement aangepast

In verband met de toetreding van de E-inspectiebranche is ook het SCIOS Certificatiereglement aangepast. Daarnaast zijn enkele wijzigingen van algemene aard aangebracht die in het document zijn aangeven.

Kennis- en bekwaamheidseisen aangepast

De Kennis- en Bekwaamheidseisen (KBE's) zijn in het afgelopen jaar ingrijpend onderhanden genomen. Ontbrekende KBE's zijn toegevoegd en bestaande zijn waar nodig geactualiseerd. De KBE's zijn de maatstaf waaraan de examens van de opleidingen worden gemeten. Voldoet een examen niet aan de KBE's, dan is het diploma niet door SCIOS erkend, wat een voorwaarde voor certificatie is. Controleer altijd of een opleiding erkend is en vraag desnoods na bij SCIOS. Op de SCIOS website is een actueel overzicht te vinden welke opleidingen erkend zijn. In verband met de nieuwe KBE's zijn diverse erkenningsverzoeken ontvangen, dus controleer regelmatig wat de laatste stand is.

Voor de KBE's geldt dat deze binnen zes maanden na vrijgave in bestaande opleidingen en examens verwerkt moeten worden. De KBE's gelden met direct in gang voor nieuw aan te vragen erkenningen.