Eerste SCIOS Certificaten 3140 inspecties uitgereikt

Onlangs zijn de eerste scope 8 en scope 9 certificaten voor de 3140 inspecties uitgereikt aan Mansveld Projecten & Services en aan Parkstad inspecties.

De Nederlandse Vereniging van Inspectiebedrijven (NVIB) besloot in 2013 aan te sluiten bij de in de markt geaccepteerde SCIOS certificatieregeling. Zij speelt daarmee in op de behoefte van bedrijven die kwalitatief hoogwaardige inspecties van hun elektrische installaties en arbeidsmiddelen noodzakelijk achten. De SCIOS-certificatie van inspectiebedrijven volgt de CvT (Criteria voor Toezicht) certificatie op, die door Uneto-VNI is ingetrokken. De NVIB is de koepelorganisatie van de inspectiebedrijven die aangesloten zijn bij iKeur en Uneto-VNI.

De certificatie voor de 3140-inspecties startte in 2014. “Wij zien een forse toename in het aantal bedrijven dat het certificatieproces voor scope 8 en 9 start,” aldus Arie Krijgsman, voorzitter van de Stichting SCIOS. “Certificatie van inspectiewerkzaamheden is voor veel bedrijven een logisch vervolg op het veelal aanwezige kwaliteitsmanagement systeem.” 

In de eerste uitgave van MAG1010 in 2015 is een uitgebreid artikel opgenomen over de uitreiking van de certificaten: MAG1010, 2015-01: SCIOS-certificering 'Een nieuwe boost voor NEN 3140'