Gevolgen van de Corona-crisis voor certificatie en audits

De crisis die is ontstaan door het Corona/Covid-19 virus leidt tot ontregeling van het bedrijfsleven. Ook afspraken in het kader van certificatie en audits lijden hieronder. Certificatie-instellingen proberen waar mogelijk afspraken na te komen, ondermeer door op afstand te werken. Met name praktijkaudits zijn nauwelijks in te plannen.

Omdat sprake van overmacht is, hebben de certificatie-instellingen mogelijkheden de geldigheid van certificaten te verlengen. Hiervoor heeft de Raad voor Acceditatie de Toelichting T051 'Beheer van buitengewone gebeurtenissen of omstandigheden die de RvA geaccrediteerde organisaties en hun klanten beïnvloeden' gepubliceerd. Deze toelichting is van de RvA-website te downloaden: https://www.rva.nl/document/download/T051. (De toelichting is alleen in de Engelse taal beschikbaar.) Voor vragen over dit onderwerp kan contact met de eigen certificatie-instelling worden opgenomen.