SCIOS-Examens

Kennis en vakbekwaamheid zijn cruciaal in de SCIOS-Certificatieregeling. Inspecteurs en monteurs moeten op verschillende momenten deze kennis en vakbekwaamheid aantonen. Als een inspecteur of monteur bevoegd verklaard wil voor een scope (of werkgebied zoals EBI, PI, PO) dan is een diploma van een SCIOS-erkend examen verplicht. Examens worden afgenomen in de vorm van theorie- en praktijkexamens. Daarnaast worden kennis en vakbekwaamheid periodiek getoetst tijdens de praktijkaudits door de certificatie-instellingen.

Binnen de SCIOS-Certificatieregeling worden alleen examens geaccepteerd die door de SCIOS Examencommissie zijn beoordeeld aan de hand van Kennis- en Bekwaamheidseisen. Wanneer een examen wordt goedgekeurd, geldt dit als SCIOS-erkend examen. Examenbureaus krijgen voor scopes en disciplines een erkenning, maar dat is onder de voorwaarde dat alle examens die door examenbureaus worden aangemeld, worden beoordeeld en goedgekeurd. Wanneer voor een examen geen goedkeuring is verleend, geldt het diploma niet als een SCIOS-erkend diploma. Op deze manier is de kwaliteit van de examens gegarandeerd en wordt een met succes afgelegd examen zondermeer door de certificatie-instelling geaccepteerd. De SCIOS Examencommissie beoordeelt geen opleidingen.

Erkende examens

Examens die op dit moment zijn erkend kunnen worden afgelegd bij:

  Kiwa Training TKC Opleidingen MaReVin ITV Parkstad
Inspecties
Scope 1 EBI X X      
Scope 1 PI X X      
Scope 1 PO X X      
Scope 2 EBI X X      
Scope 2 PI X X      
Scope 2 PO X X      
Scope 3 EBI   X      
Scope 3 PI   X      
Scope 3 PO   X      
Scope 6 NOx, SO2        
Scope 7a EBI X X      
Scope 7a PI X X      
Scope 7b EBI X        
Scope 7b PI X        
Scope 7c EBI X        
Scope 7c PI X        
Scope 8     X X X
Scope 9     X X X
Scope 10 *)
    X X X

Als een examen niet is vermeld, kan een examenbureau elk moment erkenning aanvragen. Neem hierover contact op met de betreffende opleider of het examenbureau.

*) Voor scope 10 examens geldt de toelatingseis dat de kandidaat in het bezit moet zijn van de scope 8 bevoegdheid of het scope 8 diploma. De bevoegdheid moet via het SCIOS-portaal gecontroleerd kunnen worden.

Kiwa Training BV
Postbus 137
7300 AC  Apeldoorn
Tel. 055-5393253
Website: www.kiwatraining.nl

TKC Opleidingen BV
Postbus 31004
6503 CA Nijmegen
Tel. 024-3510821
Website: www.tkc-opleidingen.nl

Stichting MaReVin
Branderweg 15a
8042 PD Zwolle
Tel. 085-0479453
Website: www.marevin.nl

ITV Instituut voor Technische Vakexamens
Rijdstraat 12
9291 MB Kollum
Tel. 088-6363111
Website: www.itvexamens.nl

Parkstad Inspecties BV
Breinderveldweg 11
6365 CM Schinnen
Tel. 088-4677300
Website: www.parkstad-inspecties.nl

Opleidingsinstituten

Opleidingsinstituten die op de SCIOS Certificatieregeling gerichte opleidingen en cursussen aanbieden zijn o.a.:

  • Kiwa Training BV (www.kiwatraining.nl) scope 1, 2, 6, 7a, en 7b
  • Omega Energietechniek (www.omegatraining.nl) scope 8 en 10
  • Parkstad Inspecties BV (www.parkstad-inspecties.nl) scope 8, 9 en 10
  • Quercus Technical Services BV (www.qts.nl) scope 8, 9 en 10
  • SBK Opleidingen (www.sbkopleidingen.nl) scope 8 en 9
  • TKC Opleidingen BV (www.tkc-opleidingen.nl) scope 1 t/m 7, scope 8 en 9
  • Van der Heide Opleidingen en Inspecties BV (www.vanderheide.nl) scope 8, 9 en 10

(Deze opgaven zijn van de opleidingsinstituten.)

Staat uw opleidingsorganisatie hier niet bij en u biedt wel opleidingen aan? Meld dit SVP aan het SCIOS secretariaat.