SCIOS PORTAAL

Het SCIOS Portaal is speciaal bedoeld voor SCIOS-gecertificeerde bedrijven, toezichthouders, Certificerende Instellingen en Opleidingsinstituten. Afhankelijk van de rol zijn de toegangsmogelijkheden verschillend.

  • SCIOS-gecertificeerde bedrijven kunnen stookinstallaties onderhouden en goedgekeurde installaties afmelden. Daarnaast biedt het portaal de centrale toegang tot alle SCIOS-documentatie.
  • Toezichthouders hebben toegang tot het afmeldsysteem om snel inzicht te kunnen krijgen welke installaties in hun gebied afgemeld zijn.Toezichthouders kunnen zich registreren en krijgen kosteloos toegang tot het systeem.
  • Certificerende instellingen en Opleidingsinstituten hebben toegang tot de SCIOS-documentatie.

Elk bedrijf kan de eigen gegevens organiseren en onderhouden zoals dat wordt gewenst. Hoe dit werkt, staat in de handleiding op het SCIOS helpdesk portaal:  http://support.scios.nl/knowledgebase.php?article=12

Lees deze handleiding SVP zorgvuldig en doorloop de stappen.

Supportvragen over het afmeldsysteem, administratieve zaken en de certificatieregeling kunnen worden ingediend op de supportsite: http://support.scios.nl. Vragen krijgen een nummer en worden ter behandeling naar de juiste persoon gezonden. Indien u om een toelichtende reactie wordt gevraagd, is het zinvol zo spoedig mogelijk te antwoorden. Niet antwoorden impliceert dat het geen dringend probleem is.

Toegang tot documenten voor andere dan bovengenoemde bedrijven is beperkt tot de SCIOS certificatieregeling, d.w.z de certificatieregeling en de technische documenten. Deze documenten zijn kosteloos beschikbaar na registratie in het SCIOS Portaal. Kies voor deze optie Documentenpakket 1. Na verwerking van uw registratie ontvangt u inloggegevens.

Indien ook toegang tot de SCIOS Informatiebladen wordt gewenst, geldt een tarief van €150,00 excl. het geldende hoge BTW-tarief. Kies voor deze optie Documentpakket 2 bij de registratie in het SCIOS Portaal. Na registratie ontvangt u een factuur. Na betaling van deze factuur worden de inloggegevens toegezonden.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze sturen naar info@scios.nl.

Ga nu verder naar het.....

SCIOS Portaal