SCIOS PORTAAL

Het SCIOS Portaal vervult verschillende functies:

  • Registratie van stookinstallaties en leidinginstallaties
  • Afmelden van inspecties, onderhoud en emissiemetingen
  • Centraal register van gecertificeerde bedrijven en bevoegd verklaarde personen
  • Beschikbaarstelling van documenten

De beschikbare functies zijn afhankelijk van de rechten die een gebruiker toegekend krijgt. Gebruikers zijn SCIOS-gecertificeerde bedrijven, toezichthouders, certificerende instellingen, opleidingsinstituten en iedereen die toegang moet hebben tot de certificatieregeling.

SCIOS-gecertificeerde bedrijven

Bedrijven met een SCIOS-certificaat kunnen de eigen registratie van adresgegevens, contactpersonen en bevoegde personen beheren. Deze registratie is gebaseerd op de informatie die SCIOS van de certificerende instelling (CI) ontvangt. Bedrijven kunnen wel personen opvoeren, maar geen scopes toekennen. Dit gebeurt na ontvangst van de melding door de CI.

Gecertificeerde bedrijven met een scope 1 t/m 7 certificaat kunnen stook- en leidinginstallaties opvoeren en onderhouden en goedgekeurde installaties afmelden. Daarnaast biedt het portaal de centrale toegang tot alle SCIOS-documentatie, zowel de documenten van de certificatieregeling als de informatiebladen met technische adviezen.

Toezichthouders

Medewerkers van het bevoegd gezag kunnen toegang krijgen tot het afmeldsysteem om snel inzicht te kunnen krijgen welke stookinstallaties in hun gebied afgemeld zijn. Ook kunnen zij toegang krijgen tot de documenten van de certificatieregeling.

Certificerende instellingen

Certificerende instellingen hebben toegang tot alle SCIOS documenten.

Opleidings- en exameninstituten

Bedrijven die opleidingen voor SCIOS-examens of SCIOS-examens aanbieden hebben toegang tot de documenten van de certificatieregeling.

Overige bedrijven en organisaties

Bedrijven en organisaties die niet tot de bovengenoemde categorieën horen, hebben na registratie toegang tot de documenten van de certificatieregeling (Documentenpakket 1). Deze toegang is kosteloos. Aan de toegang tot de informatiebladen met technische adviezen (Documentenpakket 2) zijn kosten verbonden. Deze documenten maken geen deel uit van de certificatieregeling. Deze kosten bedragen € 150,00 excl. het geldende hoge BTW-tarief en geven één jaar toegang tot deze documenten. Na registratie ontvangt u een factuur. Na betaling van deze factuur worden de inloggegevens toegezonden.

Support

Vragen of support nodig bij het gebruik van het SCIOS-portaal? Zie de handleiding op het SCIOS helpdesk portaal:  http://support.scios.nl/knowledgebase.php?article=12

Supportvragen over het afmeldsysteem, administratieve zaken en de certificatieregeling kunnen worden ingediend op de supportsite: http://support.scios.nl. Vragen krijgen een nummer en worden ter behandeling naar de juiste persoon gezonden. Indien u om een toelichtende reactie wordt gevraagd, is het zinvol zo spoedig mogelijk te antwoorden. Niet antwoorden impliceert dat het geen dringend probleem is.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze sturen naar info@scios.nl.

Ga nu verder naar het.....

SCIOS Portaal