SCIOS PORTAAL

Het SCIOS Portaal is speciaal bedoeld voor SCIOS-gecertificeerde bedrijven, toezichthouders, Certificerende Instellingen en Opleidingsinstituten. Afhankelijk van de rol zijn de toegangsmogelijkheden verschillend.

  • SCIOS-gecertificeerde bedrijven kunnen stookinstallaties onderhouden en goedgekeurde installaties afmelden. Daarnaast biedt het portaal de centrale toegang tot alle SCIOS-documentatie.
  • Toezichthouders hebben toegang tot het afmeldsysteem om snel inzicht te kunnen krijgen welke stookinstallaties in hun gebied afgemeld zijn.Toezichthouders kunnen zich registreren en krijgen kosteloos toegang tot het systeem.
  • Certificerende instellingen en Opleidingsinstituten hebben toegang tot de SCIOS-documentatie.

Elk bedrijf kan de eigen gegevens organiseren en onderhouden zoals dat wordt gewenst. Hoe dit werkt, staat in de handleiding op het SCIOS helpdesk portaal:  http://support.scios.nl/knowledgebase.php?article=12

LET OP: met ingang van 1 juli 2014 (datum onder voorbehoud) vindt de registratie van gecertificeerde bedrijven en bevoegde personen in het portaal plaats. Dat houdt in dat een gecertificeerd bedrijf na deze datum niet meer zelf personen kan opvoeren of scopes en disciplines kan veranderen. De registratie is de basis voor het gebruik van de verklaringen die ook per deze datum automatisch door het systeem worden gegenereerd.Gecertificeerde bedrijven worden nader over deze wijziging geïnformeerd.Controleer SVP voor 1 juli de juistheid van uw registratie en wijzig of vul de gegevens aan waar nodig.

Supportvragen over het afmeldsysteem, administratieve zaken en de certificatieregeling kunnen worden ingediend op de supportsite: http://support.scios.nl. Vragen krijgen een nummer en worden ter behandeling naar de juiste persoon gezonden. Indien u om een toelichtende reactie wordt gevraagd, is het zinvol zo spoedig mogelijk te antwoorden. Niet antwoorden impliceert dat het geen dringend probleem is.

Toegang tot documenten voor andere dan bovengenoemde bedrijven is beperkt tot de SCIOS certificatieregeling, d.w.z de certificatieregeling, de technische documenten en de kennis- en bekwaamheidseisen (m.i.v. 26 mei 2014). Deze documenten zijn kosteloos beschikbaar na registratie in het SCIOS Portaal. Kies voor deze optie Documentenpakket 1. Na verwerking van uw registratie ontvangt u inloggegevens.

Indien ook toegang wordt gewenst tot de SCIOS Informatiebladen waarin technische achtergrondkennis wordt verstrekt, geldt een tarief van €150,00 excl. het geldende hoge BTW-tarief. Kies voor deze optie Documentpakket 2 bij de registratie in het SCIOS Portaal. Na registratie ontvangt u een factuur. Na betaling van deze factuur worden de inloggegevens toegezonden.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze sturen naar info@scios.nl.

Ga nu verder naar het.....

SCIOS Portaal